Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Lá cờ tổ quốc Việt Nam

Thành viên trực tuyến

2 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Thọ Điền
 • Ảnh ngẫu nhiên

  SAM_4821.jpg SAM_4844.jpg SAM_4839.jpg SAM_4789.jpg DSC07516.jpg Trung_de_giay.flv Trung_bien_hinh_bat_moi.flv DSC07960.jpg DSC07965.jpg 20130522_055159.jpg 20130521_061559.jpg 20130521_061850.jpg Dot_bien_nhiem_sac_the_21.flv _Clip__Tin_thoi_su_ve_dan_so_Viet_Nam.flv DSC06276.jpg DSC06275.jpg DSC06285.jpg IMG_20121004_103844.jpg Phim_dat.flv Phim_moi_truong_nuoc.flv

  Sắp xếp dữ liệu

  Lời chào

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  mẫu phiếu dự giờ

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Ngọc Phương
  Ngày gửi: 21h:16' 19-05-2011
  Dung lượng: 86.0 KB
  Số lượt tải: 553
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG

  PHIẾU DỰ GIỜ
  MÔN: ………
  Ngày…tháng …năm 20…
  Người dạy :…………………………………………….
  Tên bài dạy :…………………………………………….
  Tiết theo PPCT :……………….Lớp:………..
  Những người cùng dự:……………………………………….
  ……………………………………….

  TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG BÀI DẠY
   NHẬN XÉT
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  NHẬN XÉT CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  ...................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................
  ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
  Các mặt
  Các yêu cầu
  Điểm
  
  
  
  0
  0,5
  1
  1,5
  2
  
  Nội dung
  1
  Chính xác khoa học(khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng, lập trường chính trị)
  
  
  


  
  
  2
  Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm
  
  
  


  
  
  3
  Liên hệ thực tế(nếu có), có tính giáo dục
  
  
  


  
  Phương pháp
  4
  Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp
  
  
  


  
  
  5
  Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học
  
  
  


  
  Phương tiện
  6
  Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp
  
  
  


  
  
  7
  Trình bày bảng hợp lý, chữ viết , hình vẽ, lời nói rõ ràng,chuẩn mực, giáo án hợp lý
  
  
  


  
  Tổ chức
  8
  Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các phần, các khâu
  
  
  


  
  
  9
  Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng, học sinh hứng thú học
  
  
  


  
  Kết quả
  10
  Đa số học sinh hiểu bài; nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức
  
  
  


  
   ĐIỂM TỔNG CỘNG
   …………. 
  
  GHI CHÚ
  GIỎI : Điểm tổng cộng đạt từ 17-20 và các yêu cầu 1,4,6,9 phải đạt 2 điểm
  KHÁ : Điểm tổng cộng đạt từ 13-16,5 và các yêu cầu 1,4,9 phải đạt 2 điểm
  TB : Điểm tổng cộng đạt từ 10-12,5 và các yêu cầu 1,4 phải đạt 2 điểm
  YẾU, KÉM : Điểm tổng cộng đạt dưới 10 điểm

  XẾP LOẠI:……..
  
  
  Ngày…tháng …năm 20…

  Giáo viên dạy Người dự giờ
  (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)
  PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


  BIÊN BẢN GÓP Ý TIẾT DẠY
  MÔN:……………

  Thời gian:…………………………………………………………
  Địa điểm: …………………………………………………………
  Thành phần tham dự: …………………………………………..
  Tên GV dạy: ……………………………………………………..

  NỘI DUNG:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  THƯ KÍ TỔ TRƯỞNG  PHẠM THỊ NGỌC PHƯƠNG
   
  Gửi ý kiến
  print

  Mời quý vị và các bạn đọc tin tức trên báo mới hàng ngày