Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Lá cờ tổ quốc Việt Nam

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

So_nguyen_am.jpg BAN_DO_TU_DUY.gif So_hoc_lop_6___Bai_1.flv So_hoc_6__Toan_6__Hoc_Cung_Bi2.flv Video_du_lich_Thanh_Nha_Ho_Thanh_Hoa.flv Oxi_tac_dung_voi_photpho.flv 13_Cacbon_khu_CuO2.flv Dieu_che_khi_Clo.swf 22_Phan_ung_trang_guong1.flv 05_Natri_hidroxit_tac_dung_voi_FeCl31.flv Nhom_phan_ung_voi_luu_huynh.flv Clo_tac_dung_voi_Al.flv A_xit_sunuric_tac_dung_duong.swf Dong_II_sunfat_tac_dung_voi_sat.flv Hon_hop_no1.flv Sat_bot__Luu_huynh_bot.flv Ki_thuat_chay_cu_li_ngan.jpg Tro_choi_Nhay_o_tiep_suc.jpg Hinh_dong_nhay_cao_buoc_qua.gif Chay_buoc_nho.jpg

Sắp xếp dữ liệu

Lời chào

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

mẫu phiếu dự giờ

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Ngọc Phương
Ngày gửi: 21h:16' 19-05-2011
Dung lượng: 86.0 KB
Số lượt tải: 571
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG

PHIẾU DỰ GIỜ
MÔN: ………
Ngày…tháng …năm 20…
Người dạy :…………………………………………….
Tên bài dạy :…………………………………………….
Tiết theo PPCT :……………….Lớp:………..
Những người cùng dự:……………………………………….
……………………………………….

TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG BÀI DẠY
 NHẬN XÉTNHẬN XÉT CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
Các mặt
Các yêu cầu
Điểm0
0,5
1
1,5
2

Nội dung
1
Chính xác khoa học(khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng, lập trường chính trị)2
Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm3
Liên hệ thực tế(nếu có), có tính giáo dục


Phương pháp
4
Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp5
Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học


Phương tiện
6
Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp7
Trình bày bảng hợp lý, chữ viết , hình vẽ, lời nói rõ ràng,chuẩn mực, giáo án hợp lý


Tổ chức
8
Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các phần, các khâu9
Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng, học sinh hứng thú học


Kết quả
10
Đa số học sinh hiểu bài; nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức


 ĐIỂM TỔNG CỘNG
 …………. 

GHI CHÚ
GIỎI : Điểm tổng cộng đạt từ 17-20 và các yêu cầu 1,4,6,9 phải đạt 2 điểm
KHÁ : Điểm tổng cộng đạt từ 13-16,5 và các yêu cầu 1,4,9 phải đạt 2 điểm
TB : Điểm tổng cộng đạt từ 10-12,5 và các yêu cầu 1,4 phải đạt 2 điểm
YẾU, KÉM : Điểm tổng cộng đạt dưới 10 điểm

XẾP LOẠI:……..


Ngày…tháng …năm 20…

Giáo viên dạy Người dự giờ
(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


BIÊN BẢN GÓP Ý TIẾT DẠY
MÔN:……………

Thời gian:…………………………………………………………
Địa điểm: …………………………………………………………
Thành phần tham dự: …………………………………………..
Tên GV dạy: ……………………………………………………..

NỘI DUNG:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………THƯ KÍ TỔ TRƯỞNGPHẠM THỊ NGỌC PHƯƠNG
 
Gửi ý kiến
print

Mời quý vị và các bạn đọc tin tức trên báo mới hàng ngày