Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Giáo án > Giáo án 2015 - 2016 > (16 thư mục)


Toán (798 bài)
Word-logo-small

Tuần 32 Tiết 59

Ngày gửi: 2016-05-02 21:54:54

Word-logo-small

Tuần 31 Tiết 57

Ngày gửi: 2016-05-02 21:54:16

Word-logo-small

Tuần 30 Tiết 56

Ngày gửi: 2016-05-02 21:53:21

Word-logo-small

Tuần 30 Tiết 55

Ngày gửi: 2016-05-02 21:52:49


Vật lý (159 bài)
Word-logo-small

Tuần 32 - Tiết 63 - Lý 9

Ngày gửi: 2016-04-24 20:23:47

Word-logo-small

Tuần 31 - Tiết 62 - Lý 9

Ngày gửi: 2016-04-24 20:23:02

Word-logo-small

Tuần 31 - Tiết 61 - Lý 9

Ngày gửi: 2016-04-24 20:22:19

Word-logo-small

Tuần 30 - Tiết 60 - Lý 9

Ngày gửi: 2016-04-24 20:20:58


Hóa học (127 bài)
Word-logo-small

Tuần 32 - Hóa 9 - Tiết 64

Ngày gửi: 2016-04-29 14:58:54

Word-logo-small

Tuần 32 - Hóa 8 - Tiết 63

Ngày gửi: 2016-04-29 14:57:51

Word-logo-small

Tuần 32 - Hóa 9 - Tiết 62

Ngày gửi: 2016-04-29 14:56:52

Word-logo-small

Tuần 32 - Hóa 8 - Tiết 64

Ngày gửi: 2016-04-29 14:55:10


Sinh học (77 bài)
Word-logo-small

SH 9. tiết 28. thường biến

Ngày gửi: 2015-11-23 21:30:31

Word-logo-small

SH 9. tiêt 27. Đột biến số lư...

Ngày gửi: 2015-11-23 21:29:44

Word-logo-small

SH 9. tiêt 26. đột biến số lư...

Ngày gửi: 2015-11-23 21:28:25

Word-logo-small

SH 9. tiêt 25. đột biến NST

Ngày gửi: 2015-11-23 21:26:49


Tin học (287 bài)
Word-logo-small

tuan 35 - tiet 70

Ngày gửi: 2016-05-04 07:33:53

Word-logo-small

tuan 35 - tiet 69

Ngày gửi: 2016-05-04 07:33:37

Word-logo-small

tuan 35 - tiet 70

Ngày gửi: 2016-05-04 07:33:23

Word-logo-small

tuan 35 - tiet 69

Ngày gửi: 2016-05-04 07:33:10


Ngữ văn (214 bài)
Word-logo-small

Tuần 32 Ngữ văn 8

Ngày gửi: 2016-05-12 21:08:20

Word-logo-small

TUẦN 35 VĂN 9 (2015- 2016)

Ngày gửi: 2016-05-11 09:35:56

Word-logo-small

TUẦN 34 VĂN 9 (2015- 2016)

Ngày gửi: 2016-05-11 09:34:28

Word-logo-small

TUẦN 33 VĂN 9 (2015- 2016)

Ngày gửi: 2016-05-11 09:33:48


Lịch sử (191 bài)
Word-logo-small

LS9 TUẦN 32 TIẾT 43

Ngày gửi: 2016-05-06 17:08:30

Word-logo-small

LS9 TUẦN 31 TIẾT 4

Ngày gửi: 2016-05-06 17:07:56

Word-logo-small

LS9 TUẦN 31 TIẾT 41

Ngày gửi: 2016-05-06 16:59:53

Word-logo-small

LS 6. Tuần 33. Tiết 32

Ngày gửi: 2016-04-23 07:53:48


Địa lý (0 bài)

Anh văn (89 bài)
Word-logo-small

E.7: Week 32

Ngày gửi: 2016-04-14 22:33:40

Word-logo-small

E.7: Week 31

Ngày gửi: 2016-04-14 22:32:47

Word-logo-small

E.6: Week 32

Ngày gửi: 2016-04-14 22:29:41

Word-logo-small

E.6: Week 31

Ngày gửi: 2016-04-14 22:26:52


Thể dục (121 bài)
Word-logo-small

GA TD 6 TUẦN 36

Ngày gửi: 2016-05-14 14:55:23

Word-logo-small

GA TD 6 TUẦN 35

Ngày gửi: 2016-05-07 14:32:43

Word-logo-small

GA TD TUẦN 34

Ngày gửi: 2016-04-29 14:44:46

Word-logo-small

GA TD 6 TUẦN 33

Ngày gửi: 2016-04-29 14:44:16


Âm nhạc (107 bài)
Word-logo-small

Tuần 34- Âm nhạc 9- Tiết 18

Ngày gửi: 2016-05-06 07:36:30

Word-logo-small

Tuần 33- Âm nhạc 9- Tiết 17

Ngày gửi: 2016-05-06 07:36:05

Word-logo-small

Tuần 32- Âm nhạc 9- Tiết 13

Ngày gửi: 2016-05-06 07:34:39

Word-logo-small

Tuần 31- Âm nhạc 9- Tiết 12

Ngày gửi: 2016-05-06 07:33:29


Mỹ thuật (78 bài)
Word-logo-small

T28T28MT8

Ngày gửi: 2016-03-23 08:23:06

Word-logo-small

T27T27MT8

Ngày gửi: 2016-03-23 08:22:19

Word-logo-small

T24T24MT8

Ngày gửi: 2016-03-23 08:21:26

Word-logo-small

T23T23MT8

Ngày gửi: 2016-03-23 08:20:23


GDCD (104 bài)
Word-logo-small

CD 9. Tuần 33. Tiết 32

Ngày gửi: 2016-04-22 19:52:41

Word-logo-small

CD 9. Tuần 32. Tiết 31

Ngày gửi: 2016-04-22 19:51:53

Word-logo-small

CD 9. Tuần 31. Tiết 30

Ngày gửi: 2016-04-12 09:16:23

Word-logo-small

CD 9. Tuần 30. Tiết 29

Ngày gửi: 2016-03-30 19:51:18


Công nghệ (132 bài)
Word-logo-small

Tuần 33 - CN 7 - Tiết 45

Ngày gửi: 2016-04-29 15:04:41

Word-logo-small

Tuần 31 - CN 7 - Tiết 44

Ngày gửi: 2016-04-29 15:03:19

Word-logo-small

Tuần 31 - CN 7 - Tiết 43

Ngày gửi: 2016-04-29 15:00:44

Word-logo-small

Tuần 31 - cn8 - tiết 49

Ngày gửi: 2016-04-17 20:30:35


HĐNGLL (6 bài)
Word-logo-small

GA HĐNGLL 8 TUẦN 2 TIẾT 2

Ngày gửi: 2015-10-01 14:29:17

Word-logo-small

GA HĐNGLL 8 TUẦN 1 TIẾT 1

Ngày gửi: 2015-10-01 14:26:12

Word-logo-small

GA HĐNGLL 9 TUẦN 2 TIẾT 2

Ngày gửi: 2015-10-01 14:22:58

Word-logo-small

GA HĐNGLL 9 TUẦN 1 TIẾT 1

Ngày gửi: 2015-10-01 14:20:04