Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản họp xét nâng lương tháng 9 năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 09h:27' 18-09-2018
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Họp xét nâng lương và các loại phụ cấp lương tháng 9 năm 2018

- Thời gian: 08 giờ 30’ ngày 04 tháng 09 năm 2018.
- Địa điểm: Tại phòng Hội đồng nhà trường.
- Thành Phần: Theo quyết định thành lập Hội đồng lương nhà trường.
Chủ trì cuộc họp: Đồng chí PHAN VĂN DIỄN - Hiệu trưởng.
Thư Ký: Đồng chí Vũ Thị Quý - Tổ trưởng Hành Chính Văn phòng.
Vắng: 0.
- Nội dung :
I. Ông Phan Văn Diễn - Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng lương nhà trường chủ trì cuộc họp thông qua:
1. Quyết định số /QĐ - THCS Đạ Long ngày ../.../20.... về việc thành lập Hội đồng lương trường THCS Đạ Long.
2. Thông qua các văn bản hướng dẫn về điều kiện được xét nâng lương thường xuyên: Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Văn bản số 2050/UBND-KTCT ngày 11/04/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, nâng bậc lương thường xuyên; Văn bản số 6765/UBND-KTCT ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đính chính văn bản số 2050/UBND-KTCT ngày 11/04/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Công văn số 1139/SNV-CCVC ngày 10/11/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
3. Thông qua các văn bản hướng dẫn về điều kiện được xét phụ cấp thâm niên nhà giáo: Căn cứ nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ ; Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011; Thông 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH; Căn cứ công văn 231/SNV-CCVC ngày 05/04/2016 của sở nội vụ hướng dẫn bổ sung thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo;
II. Bà Vũ Thị Quý - Thư ký Hội đồng lương, thông qua đơn xin xét nâng bậc lương và xếp hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của CB GV CNV trước toàn thể hội đồng, bao gồm:
1. Nâng lương theo niên hạn:
Không có công chức, viên chức làm đơn đề nghị xét nâng lương theo niên hạn.
2. Xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo:
- Giáo viên Nguyễn Văn Giáp - Tổ Tự nhiên đề nghị xếp hưởng mức phụ cấp thâm niên 5% từ tháng 04/2018.
- Giáo viên Trần Văn Hải - Tổ Tự nhiên đề nghị xếp hưởng mức phụ cấp thâm niên 5% từ tháng 09/2018.
- Giáo viên Jrang Cil Cao Trang - Tổ Xã hội đề nghị xếp hưởng mức phụ cấp thâm niên 5% từ tháng 09/2018.
3. Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo:
- Giáo viên Trần Đăng Khoa - Tổ Xã hội đề nghị nâng phụ cấp thâm niên 11% từ tháng 09/2017 lên 12% từ tháng 09/2018.
- Giáo viên Liêng Jrang Ha Chú - Tổ Tự nhiên đề nghị nâng phụ cấp thâm niên 8% từ tháng 09/2017 lên 9% từ tháng 09/2018.
III. Hội đồng lương xem xét, phân tích, đối chiếu các tiêu chuẩn, nhận thấy:
1. Xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo:
- Giáo viên Nguyễn Văn Giáp - Trong quá trình công tác đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật gì. Đối chiếu với các tiêu chuẩn đủ điều kiện đề nghị xếp hưởng phụ cấp thâm niên 5% kể từ tháng 04/2018.
- Giáo viên Trần Văn Hải - Trong quá trình công tác đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật gì. Đối chiếu với các tiêu chuẩn đủ điều kiện đề nghị xếp hưởng phụ cấp thâm niên 5% kể từ tháng 09/2018.
- Giáo viên Jrang Cil Cao Trang - Trong quá trình công tác đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật gì. Đối chiếu với các tiêu chuẩn đủ điều kiện đề nghị xếp hưởng phụ cấp thâm
Avatar

Biên bản họp xét nâng lương tháng 9 năm 2018

 
Gửi ý kiến