Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 15h:03' 18-10-2018
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 119
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG

Số: /BB - THCS ĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Long, ngày 18 tháng 10 năm 2018


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-PGD&ĐT ngày 17/10/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc điều động viên chức;
Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018, tại trường THCS Đạ Long, chúng tôi gồm có:
Bên A: Ông Phan Văn Diễn
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đại diện: trường THCS Đạ Long.
Địa chỉ: thôn 2, xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 02633.618080 - 02633.764262.
Bên B: Bà Nguyễn Thị Dung.
Sinh ngày: 10/10/1987 tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.
Trình độ: Đại học
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Toán
Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ thường trú: xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh lâm Đồng.
Số CMND: 252711206, cấp ngày 17/03/2005 tại công anh tỉnh Lâm Đồng.
Hai bên đã cùng nhau thỏa thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng lao động với những điều khoản sau:
Điều 1: Trách nhiệm và quyền lợi của Người lao động:
Cam kết đã bàn giao đầy đủ và đúng nội dung tại các biên bản đã ký.
Cam kết chấp hành và tuân thủ đúng các điều kiện có liên quan.
Chịu trách nhiệm cá nhân các vấn đề liên quan ngoài phần bàn giao đối với cơ quan chức năng.
Điều 2: Trách nhiệm và quyền của bên A:
Thanh lý hợp đồng lao động số 07/HĐLV ngày 10/05/2018 của trường THCS Đạ Long. Thời điểm thanh lý: 18/10/2018.
Thanh toán lương đến thời điểm ngày 31/10/2018.
Chốt sổ bảo hiểm xã hội theo quy định đến hết ngày 31/10/2018.
Điều 3: Điều khoản chung:
Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đối với biên bản thanh lý này.
Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ khi ký biên bản này. Bên B (người lao động) có trách nhiệm tiếp tục giải trình và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh về các nội dung đã bàn giao khi còn thiếu sót hoặc chưa đúng.
Sau khi thực hiện xong nội dung biên bản thanh lý này, các vấn đề thuộc trách nhiệm của hai bên với hợp đồng lao động sẽ kết thúc.
Biên bản được lập thành 02 bản. Người lao động giữ 01 bản; 01 bản người sử dụng lao động giữ có giá trị pháp lý như nhau.

Người Hợp Đồng Lao Động (ký, ghi rõ họ tên)
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp (Ký tên, đóng dấu)

Phan Văn Diễn
Avatar

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động

 
Gửi ý kiến