Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Công văn hướng dẫn thực hiện công tác PCGD năm 2018 của ban chỉ đạo xã

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 16h:36' 22-10-2018
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
UBND XÃ ĐẠ LONG
BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC

Số: /BCĐ-PCGD XMC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVề việc thực hiện nhiệm vụ công tác PCGD - XMC năm 2018
 Đạ Long, ngày tháng 10 năm 2018Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học thuộc địa bàn xã Đạ Long.
Căn cứ công văn số 143/PGDĐT ngày 03/10/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2018 - 2019;
Ban chỉ đạo PCGD-XMC xã Đạ Long đề nghị các đơn vị trường học tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn xã, nội dung cụ thể như sau:
1. Các đơn vị trường học khẩn trương cập nhật thông tin, hoàn thành dữ liệu trong phiếu điều tra của từng hộ gia đình. Đối chiếu với hệ thống hồ sơ quản lý nhà trường, để đảm bảo tính thống nhất và chính xác. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2018.
2. Yêu cầu đơn vị trường THCS Đạ Long triển khai công tác nhập liệu, đưa dữ liệu lên phần mềm phổ cập giáo dục online. Liên hệ, phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn, để thống nhất xử lý thông tin, điều chỉnh bổ sung thông tin dữ liệu trên phần mềm, đảm bảo tính chính xác, đảm bảo tỷ lệ phổ cập theo tiêu chuẩn quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2018.
3. Các đơn vị tiến hành truy xuất, in các biểu mẫu từ phần mềm, để kiểm tra đối chiếu với hệ thống hồ sơ quản lý nhà trường. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/12/2018.
4. Các đơn vị trường tiến hành xây dựng báo cáo quá trình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phổ cập giáo dục và công tác xóa mù chữ trong năm 2018. Tiến hành lập hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục năm 2018:
4.1. Hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (lưu tại trường) bao gồm:
+ Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê;
+ Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
+ Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
+ Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non);
+ Danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học);
+ Danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở);
+ Danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ).
4.2. Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn bao gồm:
+ Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập mầm non, tiểu học, THCS, xóa mù chữ năm 2018;
+ Quyết định thành lập đoàn tự kiểm tra của xã;
+ Biên bản tự kiểm tra của xã;
+ Báo cáo kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
+ Các biểu mẫu thống kê theo quy định (MN, TH, THCS, Xóa mù chữ);
+ Kế hoạch duy trì phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018;
+ Quyết định thành lập (kiện toàn) Ban chỉ đạo PCGD của xã.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn xã Đạ Long năm 2018, đề nghị các đơn vị trường học phối hợp triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
TM.BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC

- Như kg;
- UBND xã (b/c);
- BCĐ PCGD xã;
- Lưu VT, BCĐ PCGD.
TRƯỞNG BAN
Phó Chủ tịch UBND xã
Trương Hữu Tư
Avatar

Công văn hướng dẫn thực hiện công tác PCGD năm 2018 của ban chỉ đạo xã

 
Gửi ý kiến