Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

English 6 - Tiet 12: Unit 3 - A 1, 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thanh Luyến (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:39' 28-09-2012
Dung lượng: 343.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Week: 4 Date of preparing: 19/ 09/ 2011
Period: 12 Date of teaching: 20/09/ 2011

UNIT 3: AT HOME
Section A: MY HOUSE
Lesson 1: A1 - 2
OBJECTIVES:
Teaching aims: By the end of the lesson, Ss will be able to use “WH – question” with these / those to ask and answer about things in the living room.
PREPARATIONS: Cassette tape, book, picture
III. PROCEDURES:

Teacher’s activities
Students’ activities

1. Warm - up: (5’)
- Have Ss play game “ Bingo”
a school bag, an eraser, a window, a pen, a board, a door, a pencil, a waste baskets, a ruler.

2. Presentation: (12’)
- Ask Ss to look at the picture and describe.


- Explain vocabulary:
+ living room (n)
+ house (n)
+ telephone (n)
+ lamp (n)
+ bookshelf (n)
+ armchair (n)
+ couch (n)
+ television (n)
+ table (n)
+ chair (n)
+ stereo (n)
- Ask Ss to practice new words.
- Call some Ss to practice.
- Explain structure:

What are these / those ?
( They are………………
What is this/ that?
( It is a/ an …………….

3. Practice: (18’)
- Play the tape part 1/ p. 30 for students.
- Ask Ss to look at the picture and practice with a partner.
- Call some Ss to practice.
- Ask Ss to look at the picture part 2/ p.31, practice with a partner.
Ex: What is this?
It’s a table.
- Call some pairs to practice.

4. Production: (18’)
- Have Ss write “Networks” about items in their living room.- Call some Ss to write on the board.

5. Homework: (2’)
- Ask Ss to learn by heart vocabulary
Prepare next lesson: Unit 3: A3, 4, 5 / p.32, 33

Play game.
- Look at the board.

- Listen to the teacher.
- Practice.
- Read aloud.
- Listen and write.- Listen to the tape.
- Look at the picture.

- Pair works.
- Pair works.- Practice.


- Practice in pairs.
- Write on the board.Take note.

COMMENTS: 
Gửi ý kiến