Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch thực hiện công tác PCGD và XMC năm 2018

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 14h:32' 23-10-2018
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH - THCS ĐL
Đạ Long, ngày tháng năm 2018


KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC
XÓA MÙ CHỮ 2018


Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”;
Thực hiện công văn số 143/PGDĐT ngày 03/10/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2018 - 2019;
Căn cứ kế hoạch số /BCĐ-PCGD XMC ngày /10/2018 của Ban chỉ đạo PCGD xã Đạ Long về việc thực hiện nhiệm vụ công tác PCGD - XMC năm 2018;
Căn cứ kết quả đạt chuẩn quốc gia về PCGD và xóa mù chữ năm 2017 của xã Đạ Long. Trường THCS Đạ Long xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCGD THCS năm 2018 như sau:
I. MỤC TIÊU CHUNG
1. Tiếp tục quán triệt các văn bản của cấp trên về thực hiện công tác phổ cập giáo dục và chống mù chữ, đặc biệt là Chỉ thị 10- CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”;
2. Tập trung củng cố và duy trì kết quả PCGD THCS đã đạt được với tỷ lệ cao hơn. Triển khai điều tra, thống kê các đối tượng còn mù chữ dưới 25 tuổi, mở rộng diện xóa mù chữ cho các đối tượng trên 35 tuổi.
3. Thực hiện tốt ứng dụng quản lý công tác PCGD và xóa mù chữ trên phần mềm phổ cập giáo dục online.
II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN:
1. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS trong năm 2018 đạt mức độ 1, cụ thể như sau:
- Phấn đấu tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học dưới 5%.
- Tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 98%.
- Tỷ lệ trẻ từ 11 – 14 tuổi tốt nghiệp Tiểu học đạt 95%.
- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 99%.
- Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 – 18 tuổi có bằng TN THCS đạt trên 75%.
- Phấn đấu 04/05 thôn công nhận đạt chuẩn PCGD THCS.
2. Thực hiện công tác xóa mù chữ năm 2018 đạt mức độ 1, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ người dân từ 15 – 25 tuổi công nhận đạt chuẩn biết chữ: 90%.
- Tỷ lệ người dân từ 15 – 35 tuổi công nhận đạt chuẩn biết chữ: 85%.
- Tỷ lệ người dân từ 15 – 60 tuổi công nhận đạt chuẩn biết chữ: 70%.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Công tác điều tra.
- Huy động toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia công tác điều tra, cập nhật thông tin số liệu vào phiếu điều tra theo hộ gia đình.
- Thời gian thực hiện từ 23/10/2018 đến 30/10/2018.
2. Công tác xử lý phiếu và nhập liệu trên phần mềm phổ cập online.
- Thời gian thực hiện xử lý thông tin số liệu trong phiếu điều tra với hồ sơ quản lý người học tại trường: từ ngày 25/10 đến 05/11/2018.
- Thời gian thực hiện nhập liệu thông tin trên phiếu điều tra vào phần mềm phổ cập online: từ ngày 07/11 đến 20/11/2018.
3. Công tác tham mưu với chính quyền địa phương.
- Tham mưu cho UBND xã Đạ Long thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD - XMC năm 2018.
- Tham mưu cho Ban chỉ đạo PCGD - XMC xã Đạ Long thành lập các tổ điều tra theo địa bàn từng thôn.
- Tham mưu cho UBND xã Đạ Long thành lập Đoàn tự kiểm tra công nhận công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trong năm 2018.
4. Công tác thực hiện hồ sơ phổ cập, xóa mù.
4.1. Hồ sơ phổ cập gồm:
- Phiếu điều tra theo hộ gia đình.
- Sổ theo dõi độ tuổi phổ cập giáo dục.
- Sổ đăng bộ.
- Danh sách học sinh đang học tại trường.
- Danh sách học sinh đang học ngoài địa bàn.
- Danh sách học sinh chuyển
Avatar

Kế hoạch thực hiện công tác PCGD và XMC năm 2018

 
Gửi ý kiến