Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KH tháng 01 năm học 2018 - 2019

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 09h:04' 17-01-2019
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: /KH - ĐL
Đạ Long, ngày 02 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019
Căn cứ vào kết quả hoạt động trong tháng 12 năm 2018. Nay nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tháng 01 năm 2019, với những nội dung cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán tiệt tư tưởng trong đội ngũ và học sinh về tinh thần thực hiện nhiệm vụ học kì II, đảm bảo trật tự, kỷ cương, nề nếp, giữ gìn lề lối, tác phong làm việc mẫu mực (Đ/c Diễn, Hiệp, Tý, Trang, Vịnh).
2. Quán triệt trong đội ngũ và học sinh thực hiện chấp hành trật tự nơi thôn buôn cư trú, sinh hoạt lành mạnh không để xảy ra tình trạng cháy nổ, không vi phạm các tệ nạn xã hội (Đ/c Tý, Trang, Vịnh, các tổ trưởng, các GVCN).
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ:
1. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo công tác sinh hoạt chuyên môn theo hướng xây dựng các chủ đề dạy học; chú trọng công tác kiểm tra việc sử dụng phần mềm quản lý điểm, kiểm diện học sinh (Đ/c Hiệp, các TTCM).
2. Tổ chức họp chuyên môn: Phân tích, so sánh, đánh giá kết quả chất lượng giáo dục đạt được trong học kỳ I so với cùng kỳ năm trước; đối chiếu với tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục. Bàn và thống nhất các giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng bộ môn trong HK II (Đ/c Hiệp, các TTCM).
3. Báo cáo, đánh giá hiệu quả việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đơn vị trong HK I. Đề xuất phương hướng, giải pháp triển khai kế hoạch nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trong HK II (Đ/c Hiệp).
4. Triển khai công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định mới của Bộ Giáo dục (Đ/c Diễn).
5. Hướng dẫn sơ kết công tác học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký nội dụng học tập, tu dưởng rèn luyện theo chuyên đề năm 2019 (Đ/c Diễn).
III. CÔNG TÁC KHÁC:
1. Triển khai phương án ứng dụng phần mềm trong việc khai báo, quản lý, sử dụng, đồ dùng thiết trong dạy học. (Đ/c Hà).
2. Xây dựng kế hoạch họp ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất huy động và quản lý học sinh đi học chuyên cần, các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong học kỳ II (Đ/c Diễn, Hiệp).
3. Triển khai công tác lao động, vệ sinh toàn khu vực trường, vệ sinh các các phòng học, nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát (Đ/c Vịnh, GVCN)
Trên đây là kế hoạch công tác tháng 01 năm 2019, đề nghị các bộ phận, đoàn thể, các đồng chí được phân công triển khai thực hiện./.
Nơi nhận :
- PGD (b/c);
- UBND xã (b/c);
- BLĐ trường;
- Các tổ trưởng;
- Đoàn thể (p/h);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


Avatar

KH tháng 01 năm học 2018 - 2019

 
Gửi ý kiến