Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KH tháng 11 năm học 2018 - 2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 09h:02' 17-01-2019
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: / KH - THCS ĐL
Đạ Long, ngày 31 tháng 10 năm 2018


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018
Căn cứ vào kết quả hoạt động trong tháng 10. Nay nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tháng 11 năm học 2018 - 2019, với những nội dung cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật phòng chống tham nhũng, Luật tố cáo, Luật khiếu nại; Luật an ninh mạng. Các văn bản quy định của ngành về chế độ chính sách đối với người lao động; Các chế độ đối với học sinh, giúp đội ngũ và học sinh nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng Pháp Luật, hưởng ứng ngày Pháp Luật năm 2018 - Đ/c Diễn, Hiệp, Tý, Trang, Vịnh.
2. Tăng cường giáo dục các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018); kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) - Đ/c Diễn, Hiệp, Tý, Trang, Vịnh.
3. Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới; công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018; Nghĩa vụ bảo vệ quyền trẻ em, phòng chống nạn buôn bán người và xâm hại trẻ em - Đ/c Tý, Trang, Vịnh.
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ:
1. Đẩy mạnh công tác sinh hoạt chuyên môn, tổ chức hội thảo thực hiện các nội dung dạy học theo chủ đề bài học; Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học - Đ/c Hiệp, Các TTCM.
2. Tăng cường kiểm tra công tác bồi dưỡng, phụ đạo học sinh. Công tác kiểm tra, đánh giá đối với học sinh - Đ/c Hiệp, Các TTCM.
3. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức hoạt động học tập ngoại khóa, các hoạt động giáo dục NGLL theo chủ đề, chủ điểm - Đ/c Hiệp, Vịnh.
4. Triển khai giảng dạy, giáo dục tích hợp trong các bộ môn về giáo dục pháp Luật; Kiến thức quốc phòng an ninh; Học tập làm theo tư tương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh - Đ/c Hiệp, Các TTCM.
5. Triển khai và kiểm tra thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên; Công tác đánh giá xếp loại đối với người học - Đ/c Diễn, Hiệp.
6. Triển khai công tác kiểm tra hoạt động sư phạm đối với giáo viên; công tác hoạt động của các tổ chuyên môn. Công tác sử dụng, ứng dụng các phần mềm trong quản lý và giảng dạy - Đ/c Diễn, Hiệp.
7. Triển khai công tác thi học sinh giỏi cấp trường; thi giáo viên dạy giỏi cấp trường - Đ/c Hiệp, Các TTCM.
III. CÔNG TÁC KHÁC:
1. Tập trung hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục THCS tại địa phương. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác kiểm tra công nhật đạt chuẩn PCGD năm 2018 - Đ/c Linh, Nhi, Hà, Quý.
2. Tham mưu với chính quyền địa phương, Hội khuyến học, ban đại diện cha mẹ học sinh về công tác tổ chức đón nhận Bằng đạt chuẩn quốc gia và công tác gặp mặt tuyên dương nhà giáo nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 - Đ/c Diễn, Tý.
3. Triển khai công tác khám bệnh định kỳ; Các biện pháp, phương án phòng chống dịch bệnh - Đ/c Diễn, Vịnh.
4. Thực hiện tốt công tác rèn luyện đội viên; Các biện pháp cải tạo, giữ gìn cảnh quan khuôn viên nhà trường - Đ/c Vịnh.
Trên đây là kế hoạch công tác tháng 11 năm học 2018 - 2019, đề nghị các bộ phận, đoàn thể, các đồng chí được phân công thực hiện./.
Nơi nhận :
- PGD (b/c);
- UBND xã (b/c);
- BLĐ trường;
- Các tổ trưởng;
- Đoàn thể (p/h);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


Avatar

KH tháng 11 năm học 2018 - 2019

 
Gửi ý kiến