Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu đơn đề nghị xếp hưởng phụ cấp tham niên nhà giáo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Trần Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:29' 14-09-2018
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XẾP HƯỞNG MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

Kính gửi:
Hội đồng lương trường Trung học cơ sở Đạ Long


Tôi tên là: ....................................; Sinh ngày ... tháng ... năm ............
Quê quán : .............................................................................................
Thường trú tại: ......................................................................................
Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định, bản thân tôi đã có đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng lương xem xét xếp mức phụ cấp thâm niên nhà giáo cho tôi, cụ thể như sau:
* Thời gian tham gia đóng BHXH từ tháng … năm 20….
* Tính đến tháng … năm 20 … , đủ 60 tháng đóng BHXH.
* Đề nghị xếp mức phụ cấp thâm niên 5%, từ tháng …… năm 20….
Vậy tôi làm đơn này đề nghị hội đồng lương nhà trường xem xét xếp mức phụ cấp thâm niên nhà giáo cho tôi.
Tôi xin hứa tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

Đạ Tông, ngày .... tháng ..... năm 20......
Người làm đơn
Avatar

Mẫu đơn đề nghị xếp hưởng phụ cấp tham niên nhà giáo

 
Gửi ý kiến