Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu hợp đồng dành cho giáo viên được bổ nhiệm vào ngạch

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 16h:27' 04-10-2018
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số:         /HĐLV-THCS ĐL
Đạ Long, ngày ….. tháng ….. năm ………..


HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
(ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: Phan Văn Diễn
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đại diện cho đơn vị (1): Trường THCS Đạ Long
Địa chỉ: Thôn 2, xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 02633764262
Và một bên là Ông/ Bà:  ……………………………………………….
Sinh ngày ……… tháng ….. năm ….. tại  ……………………………
Chức vụ, chức danh: ……………………………………………………
Địa chỉ thường trú tại: …………………………………………………
Số chứng minh thư nhân dân …………………………
Cấp ngày ……. tháng ….. năm ….. tại …………………………………
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nhiệm vụ hợp đồng
- Địa điểm làm việc (2):   Tại trường THCS Đạ Long, thôn 2, xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
- Chức danh chuyên môn: …………………………………………….
- Chức vụ (nếu có): …………………………………………………….
- Nhiệm vụ (3) ……………………………………………………………
.....................................................................................................................
Điều 2. Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc (4): Theo quy định hiện hành.
- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: Theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của viên chức
1. Quyền:
- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.
- Phương tiện đi lại làm việc (5):  Tự túc
- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): ………………………
Bậc: …………….. Hệ số lương …………………………………………
- Phụ cấp (nếu có) gồm (6): Khu vực .......; Thu hút........; Thâm niên .......; Ưu đãi .............; Độc hại ...........; Trách nhiệm ............ được trả 01 lần vào 01 ngày trong tháng.
- Thời gian xét nâng bậc lương: Theo quy định hiện hành.
- Khoản trả ngoài lương: Theo quy định hiện hành.
- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: Theo quy định hiện hành.
- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng): Theo quy định hiện hành.
- Chế độ bảo hiểm (7): Được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác theo quy định hiện hành.
- Được hưởng các phúc lợi: Theo quy định hiện hành.
- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (8): Theo quy định hiện hành.
- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.
- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
- Những thỏa thuận khác (9): Được đề nghị sửa đổi, bổ sung khi Quyền của viên chức được thay đổi theo quy định của Pháp luật.
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.
- Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
1. Quyền:
- Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức.
- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật đối với viên chức theo quy định của pháp luật.
2. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã
Avatar

Mẫu hợp đồng dành cho giáo viên được bổ nhiệm vào ngạch

 
Gửi ý kiến