Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định phân công chuyên môn năm học 2018 - 2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Trần Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:09' 14-09-2018
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG

Số /QĐ-THCS ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Đạ Long, ngày tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định “Phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức người quản lý và Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”;
Xét năng lực công tác của cán bộ giáo viên, nhân viên trường THCS Đạ Long;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công nhiệm vụ công tác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Đạ Long năm học 2018-2019 bao gồm những ông(bà) có tên sau (có bảng danh sách phân công kèm theo).
Điều 2. Giao cho bộ phận chuyên môn sắp xếp thời khóa biểu, sắp xếp giờ giấc làm việc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định.
Giao cho các đồng chí tổ trưởng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
Giao bộ phận văn phòng theo dõi chấm công, giờ giấc làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.
Điều 3. Bộ phận chuyên môn; Bộ phận kế toán, văn phòng trường THCS Đạ Long và ông(bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- PGD (b/c);
- Như điều 3;
- Lưu VT.
Avatar

Quyết định phân công chuyên môn năm học 2018 - 2019

 
Gửi ý kiến