Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

T6 tiết 17 Luyện tập

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Giáp (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:40' 30-09-2016
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Hệ thống lại cho HS các khái niệm về tập hợp, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa.
2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng tính toán, làm bài tập.
3. Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.
II. Chuẩn bị:
- GV: Chuẩn bị bảng 1(các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) tr 62 SGK.
- HS: Chuẩn bị câu hỏi 1, 2, 3, 4 phần ôn tập trang 61 (SGK).
III. Phương pháp dạy học:
- Đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm nhỏ.
IV. Tiến trình:
1. Ổn định lớp: (1’) 6A1
6A2
6A3
2. Kiểm tra bài cũ: (9’)
HS1: Phát biểu và viết dạng tổng quát các tính chất của phép cộng và phép nhân.
HS2: Lũy thừa mũ n của a là gì? Viết công thức nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số.
HS3: + Khi nào phép trừ các số tự nhiên thực hiện được?
+ Khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?
3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG

Hoạt động 1: (7’)
- GV: Đưa bảng phụ. Tính số phần tử của các tập hợp.
A = (40;41;42; … ;100(
B = (10;12;14; … ;98(
C = (35;37;39; … ;105(
- GV: Muốn tính số phần tử của tập hợp trên ta làm thế nào? Gọi ba HS lên bảng.
- GV: Nhận xét, ghi điểm.

Hoạt động 2: (8’)
- GV: Đưa bài toán trên bảng phụ.
a) (2100 – 42): 21

- HS1: Số phần tử của tập hợp A.
(100–40):1+1= 61 (phần tử)
- HS2: Số phần tử của tập hợp B.
(98–10):2 +1 = 45 (phần tử)
- HS3: Số phần tử của tập hợp C.
(105–35):2+1 =36 (phần tử)

Ba HS lên bảng, các em khác làm vào vở, theo dõi
Bài 1: Tính số phần tử của các tập hợp.

Số phần tử của tập hợp A:
(100 – 40) :1 + 1 = 61 (phần tử)
Số phần tử của tập hợp B:
(98 – 10) :2 +1 = 45 (phần tử)

Số phần tử của tập hợp C:
(105 – 35) :2 + 1 = 36 (phần tử)
Bài 2: Tính nhanh:
a) (2100 – 42) : 21
= 2100:21 – 42:21
= 100 – 2
= 98

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG

b) 26+27+…+33
c) 2.31.12 +4.6.42 +8.27.3
Cho 3 HS lên bảng.- GV: Nhận xét, ghi điểm.

Hoạt động 3: (9’)
- GV: Giới thiệu bài toán và yêu cầu HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính.
- GV: Cho 3 HS lên bảng sau khi GV đã hướng dẫn.- GV: Nhận xét, ghi điểm.

Hoạt động 4: (9’)
- GV: Cho HS hoạt động theo nhóm.


- GV: Nhận xét, ghi điểm nhóm.
và nhận xét bài làm của các bạn.- HS: Nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính

Ba HS lên bảng, các em khác làm vào vở, theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
- HS: Hoạt động theo nhóm. Sau đó, đại diện của mỗi nhóm báo cáo kết quả.

b)26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32+ 33
= (26+33)+(27+32)+(28+31)+(29+30)
= 59.4 = 236
c) 2.31.12 +4.6.42 +8.27.3
=
 
Gửi ý kiến