Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình xin chủ trương thành lập Hội đồng trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Trần Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:03' 14-09-2018
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
________________

Số: /TTr - THCS ĐL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________________________________________

Đạ Long, ngày 27 tháng 08 năm 2018


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thành lập Hội đồng trường,
trường THCS Đạ Long. Nhiệm kỳ 2018 - 2023
_____________________________

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông.

Căn cứ khoản 5, điều 20, điều lệ trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ nội dung cuộc họp trao đổi với cấp ủy chi bộ, BCH Công đoàn và hội đồng sư phạm trường THCS Đạ Long ngày 27/08/2018;
Căn cứ quyết định 28/QĐ-PGDĐT ngày 17/01/2013 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông về việc Thành lập Hội đồng trường THCS Đạ Long nhiệm kỳ 2013 - 2018.
Hội đồng trường THCS Đạ Long đã hết nhiệm kỳ 2013 - 2018. Để nhà trường hoạt động đúng theo quy định, đảm bảo số lượng và duy trì hoạt động của Hội đồng trường. Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định công nhận các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể như sau:
1.
Ông:
Phan Văn Diễn
Bí thư chi bộ
Đại diện chi bộ

2.
Ông:
Phan Quang Hiệp
Phó Hiệu trưởng
Ban Giám hiệu

3.
Ông:
Nguyễn Văn Tý
CT công đoàn
Đại diện Công Đoàn

4.
Ông:
Trần Văn Hải
Bí thư chi đoàn
Đại diện Đoàn Thanh niên

5.
Ông:
Nguyễn Duy Nhị
Tổ trưởng
Đại diện tổ chuyên môn

6.
Bà:
Vũ Thị Quý
Tổ trưởng
Đại diện tổ văn phòng

7.
Ông:
Đoàn Khoa Vịnh
TPT Đội
Đại diện Liên Đội

8.
Bà:
Vi Thị Thơm
BTTND
Đại diện Ban Thanh tra

9.
Bà:
Hồ Viết Uyên Nhi
Thư ký hội đồng
Đại diện Thư ký trường


Nơi nhận:
- Như k/g;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNGAvatar

Tờ trình xin chủ trương thành lập Hội đồng trường

 
Gửi ý kiến