Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình xin ý kiến cử Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Trần Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:05' 14-09-2018
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
________________

Số: /TTr - THCS ĐL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________________________________________

Đạ Long, ngày 27 tháng 08 năm 2018


TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến cử Giáo viên
làm Tổng phụ trách Đội trường THCS Đạ Long
_____________________________

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông.
- Chủ tịch Hội Đồng Đội huyện Đam Rông.

Căn cứ thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
Căn cứ nội dung cuộc họp hội đồng sư phạm trường THCS Đạ Long ngày 27/08/2018 về việc thống nhất giới thiệu giáo viên làm Tổng phụ trách Đội;
Trường THCS Đạ Long kính đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng Đội huyện Đam Rông xin ý kiến về việc cử Ông: Đoàn Khoa Vịnh - Giáo viên Thể dục - Làm Tổng phụ trách Đội trường THCS Đạ Long, cụ thể như sau:
- Ông: Đoàn Khoa Vịnh, sinh ngày 18/02/1988.
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng; chuyên ngành: Thể dục.
- Chức danh nghề nghiệp: GV THCS Hạng III, mã số V.07.04.12
- Đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội do tỉnh Đoàn Lâm Đồng chứng nhận.
- Ông: Đoàn Khoa Vịnh có khả năng phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.
Vậy Trường THCS Đạ Long đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng Đội huyện Đam Rông cho ý kiến về việc cử Ông: Đoàn Khoa Vịnh - Làm Tổng phụ trách Đội trường THCS Đạ Long.
Trường THCS Đạ Long xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như k/g (xem xét, cho ý kiến);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNGAvatar
Tờ trình xin ý kiến cử Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội
 
 
Gửi ý kiến