Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photof
Họ và tên trần thị anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 259 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Văn Diễn
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 786 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Liêng Hót K Đim
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 23 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên LIÊNG JRANG HA CHÚ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 1626 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Đăng Khoa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 461 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Hài
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 2403 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 14060 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên NGƯT. Liêng Hót Ha Hang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 1037 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vi Thi Thom
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 10336 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Jrang Cil Cao Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 20224 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 5600 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Viết Uyên Nhi
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/uyennhi_91
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 18582 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Kră Jăn K Lưu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 50052 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Võ Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 25725 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Chế Trần Mỹ Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Duy Nhị
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 11038 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Giáp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngiap84
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 35280 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tranhaidalong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Tin học
Điểm số 135802 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phan Quang Hiệp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Khoa Vịnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khoavinh88
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Sinh học, Thể dục
Điểm số 113543 (xem chi tiết)