Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photof
Họ và tên lô mộng hồng hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 397 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên trần thị anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 665 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Văn Diễn
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 15891 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Liêng Hót K Đim
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 284 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên LIÊNG JRANG HA CHÚ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 3421 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Đăng Khoa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 995 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Hài
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 5498 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 18995 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên NGƯT. Liêng Hót Ha Hang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 1277 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vi Thi Thom
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 13170 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Jrang Cil Cao Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 25760 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 8586 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Viết Uyên Nhi
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/uyennhi_91
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 29015 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Kră Jăn K Lưu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 61160 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Võ Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 32939 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Chế Trần Mỹ Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Duy Nhị
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 13651 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Giáp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngiap84
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 57573 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tranhaidalong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Tin học
Điểm số 164142 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phan Quang Hiệp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)