Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Văn bản nhà trường > (6 thư mục)


Báo cáo (1 bài)
Word-logo-small

Báo cáo công tác đầu năm học

Ngày gửi: 2018-09-13 17:06:27


Kế hoạch (54 bài)
Word-logo-small

KH tháng 01 năm học 2018 - 2019

Ngày gửi: 2019-01-17 09:04:34

Word-logo-small

KH tháng 12 năm học 2018 - 2019

Ngày gửi: 2019-01-17 09:03:50

Word-logo-small

KH tháng 11 năm học 2018 - 2019

Ngày gửi: 2019-01-17 09:02:46

Word-logo-small

KH tháng 10 năm học 2018 - 2019

Ngày gửi: 2018-10-12 15:48:04


Tờ trình (4 bài)
Word-logo-small

Tờ trình đề nghị thành lập ch...

Ngày gửi: 2018-10-15 13:51:47

Word-logo-small

Tờ trình xin ý kiến cử Giáo v...

Ngày gửi: 2018-09-14 16:05:41

Word-logo-small

Tờ trình xin chủ trương thành...

Ngày gửi: 2018-09-14 16:03:33

Word-logo-small

Tờ trình về việc kiện toàn Ba...

Ngày gửi: 2018-09-14 16:01:08


Word-logo-small

Quyết định thành lập Ban kiểm...

Ngày gửi: 2018-09-14 16:14:16

Word-logo-small

Quyết định phân công nhiệm vụ...

Ngày gửi: 2018-09-14 16:13:08

Word-logo-small

Quyết định ban hành Quy chế c...

Ngày gửi: 2018-09-14 16:11:15

Word-logo-small

Quyết định phân công chuyên m...

Ngày gửi: 2018-09-14 16:09:42


Hướng dẫn (22 bài)
Word-logo-small

Hướng dẫn họp TCM tuần 20-21

Ngày gửi: 2017-01-11 16:36:36

Word-logo-small

Hướng dẫn họp TCM tuần 13,14

Ngày gửi: 2016-11-23 08:12:04

Word-logo-small

Hướng dẫn họp TCM tuần 11,12

Ngày gửi: 2016-11-23 08:10:29

Word-logo-small

Hướng dẫn họp TCM tuần 9,10

Ngày gửi: 2016-10-27 09:56:33


VB khác (33 bài)
Word-logo-small

Kế hoạch phối hợp đảm bảo an ...

Ngày gửi: 2018-09-18 09:30:08

Xls-small

Mẫu thống kê chất lượng KH 2....

Ngày gửi: 2011-05-13 10:05:02

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 05

Ngày gửi: 2011-04-22 16:44:21

Word-logo-small

kế hoạch tổ chức thi HK2 và h...

Ngày gửi: 2011-04-13 10:04:34